Den norske styringsrenten settes opp for første gang på syv år


I år er det ti år siden finanskrisen inntraff og satte kjepper i hjulene for verdensøkonomien. En del av den økonomiske politikken som har blitt gjennomført i etterkant av finanskrisen har vært å holde rentenivåene lave slik at man stimulerer til mer aktivitet og investering i økonomien. Økonomien kan ikke støttes opp av denne typen stimuli i all evighet og mange har derfor spådd at en renteoppgang vil inntreffe, og de fikk rett. I 2018 har både Norges Bank og den Amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve, annonsert at de kommer til å sette opp rentene i løpet av de neste årene.

For Norges del var dette første gang styringsrenten ble satt opp på hele syv år. Utsiktene for norsk økonomi er gode, og det er derfor ikke hensiktsmessig å holde rentene kunstig lave.

Mange er ikke forberedt på en kraftig renteoppgang

En høyere rente betyr dyrere lån for mange og det er det mange som ikke har tatt med i sine beregninger. De større byene i Norge har sett en formidabel prisvekst i boligmarkedet de siste årene og mange har kjøpt boliger som investering og spekulasjonsobjekter. Dette legger press på markedet og boligene blir dyrere for de som ønsker å eie egen bolig. De lave rentene har gjort at mange har tatt opp større lån enn det de burde.

En økning i rentenivået gjør det mindre gunstig å ta opp et større lån for å kjøpe bolig og når vi får mindre kjøpelystne boligjegere vil prisene gå ned. En økende rente kombinert med synkende boligpriser kan fort føre til at flere ønsker å selge som igjen legger et større salgspress på markedet.

Dette skjer fordi mange kan ha problemer med å få endene til å møtes dersom de månedlige betalingene på boliglån, billån, forbrukslån fra centum.no og andre lån går betraktelig opp. Derfor er det viktig at Norges Bank gjør renteoppgangen på en rolig og kontrollert måte slik at det ikke skaper sjokk i økonomien.

Ikke godta endrede boliglånsbetingelser uten videre

Selv om styringsrenten går opp betyr ikke det at du umiddelbart skal betale mer på dine lån. Styringsrenten er en veiledning for bankene og økonomien generelt mens din rentesats er en avtale mellom deg og banken. Du bør derfor ikke godta en økning i renten på dine lån bare fordi styringsrenten settes opp. Rentesatsene som bankene har gitt når de ga deg et lån tar allerede høyde for en viss svingning i styringsrenten og andre variasjoner i økonomien. Husk at til syvende og sist er bankens mål å skape overskudd og profitt for deres aksjonærer og dersom de klarer å skaffe seg mer renteinntekter vil dette hjelpe bunnlinjen deres. Som forbruker er det viktig at du er bevisst på dine krav og rettigheter slik at du får den beste mulige avtalen.

politics