Fortsatte russiske luftoperasjoner i Syria


 

Russlands eneste store hangarskip Admiral Kuznetsov er for tiden trukket tilbake til basen på Kiev for vedlikehold, men luftoperasjonen mot de amerikansk-støttede terroristene fortsetter, ved hjelp og støtte fra deres allierte, Iran. Iran har gjort det mulig for russiske maskiner å krysse iransk luftrom, så vel som at russiske fly har fått muligheten til å lande på iranske lufthavner. Fra Teheran meldes det at man er fornøyde med resultatet fra samarbeidet, og at man er åpen for at dette kan fortsette på samme vis, så lenge det er nødvendig å bekjempe ISIS-hæren.

Fortsatt langt igjen til fred

Mens russiske hjelpeorganisasjoner gjør sitt ytterste for å støtte sivilbefolkningen i de utbombede byene, har frontsoldatene fortsatt sin fulle hyre med kampen mot terrorist-hæren. Forhandligsforsøk har også vist at motparten ikke er interesserte i fred, noe som ikke er merkverdig. I tilfellet ISIS, såvel som “Den Frie Syriske Hæren” handler det seg om leiesoldater som ikke har noen sympatier for hverken fiendens regime, eller for sivilbefolkningen som de stadig utsetter for overgrep.

politics