Israels okkupasjon leder ikke til fred


 

Det var mange som ble overrasket da President Donald Trump i forrige uke gikk ut og Kritiserte den israelske okkupasjonspolitikken i de okkuperte områdene. Det ble betonet at de israelske bruddene på folkerettene i områder som er okkupert av staten, kunne lede til mer konflikt i området, og at veien mot fred, også er en vei som innebærer at “bosetningene” må forsvinne.

Grunnen til denne uttalelsen er delvis å finne i at Israel på egen hånd deklarerte at de ville bygge 5500 nye “bosetninger”, uten på forhånd å avklare det med USA. Regjeringen i Washington skal ha følt at de ble noe overrumplet, av denne alene-gangen, for så å ha svart med samme mynt.

Ingen nye “bosetninger” siden 1992

Selv om ingen nye “bosetninger” er blitt til siden 1992, er de “bosetningene” som allerede eksisterte den gangen blitt utvidet ganske kraftig. I dag bor rundt 600 000 jødiske bosettere i de okkuperte områdene, om man teller med Øst-Jerusalem, hvor mange av de som bodde der tidligere har blitt fordrevet for å gjøre plass for jødiske familier.

Politiske mord er blitt dagligdagse i de okkuperte territoriene

Det er ikke kun den aktive okkupasjonen som er et hinder for fred i regionen. I løpet av de siste årene har mord på politiske motstandere, noe som man ellers ville beskrevet som terrorisme, blitt dagligdags kost, både på Vestbredden, så vel som i palestinske Gaza. Det er flere problemer som følger med en politikk som aktivt går inn for å myrde de politiske motstanderne.

I Palestina har denne tilstanden ledet til at det er blitt tynt om moderate krefter som faktisk ville vært i stand til å skape en varig fred med den israelske okkupanten. De politiske lederne som ikke er blitt drept av israelske mordere, har i større grad gått over til mer ekstreme standpunkt, og støtter i tiltagende grad mer ekstreme metoder i kampen mot den jødiske staten på palestinsk jord.

Også andre allierte av Israel har nå gått ut og kritisert de nye bosetningsplanene

I vaken av den amerikanske kritikken, har også europeiske ledere våget seg til å kritisere den israelske okkupasjonspolitikken. Ledere i Storbritannia, Frankrike og Tyskland sier seg enige i kritikken som kom fra det hvite hus.

Tobias Ellwood, britenes minister for Midtøsten uttalte at veksten i nye “bosetninger” undergraver tillit mellom partene, og mulighetene for en to-statlig løsning for Palestina. Israel kommer ikke til å bli trygget mot terrorisme, så lenge man ikke har en Palestinsk stat som er både synlig og suveren, og som respekteres innenfor rammeverket som eksisterer innen internasjonal rett.

Det virker meget selvsagt, at et Israel som tramper på internasjonal rett ved en hver anledning, heller ikke kommer til å møtes med fred og respekt.

politics