Medier og spørreundersøkelser


Alle som er opptatt av politikk og nyheter har vært med på en eller annen spørreundersøkelse, enten det er en questback eller å svare på noen spørsmål på telefon. Spesielt før valg er det mange slike undersøkelser, som media bruker som utgangspunkt for sine prognoser og spådommer. Selv om mange synes det er et ork å svare på spørreundersøkelser, så er det andre som liker det – og som mener det er en samfunnsplikt å delta.

Det er selvsagt ikke kun spørreundersøkelser media bruker for å spå utfallet av valg, men de spiller en viktig rolle. Det er heller ikke alltid slik at spådommene stemmer, under årets valg overrasket flere partier – og det var spesielt fremgangen til SP og MDG som mediene snakket om i etterkant. Dette var selvsagt noe de hadde sett tendenser til før valgdagen, men kommentatorene snakket likevel om dette som politiske jordskjelv i dagens politiske klima. Noen gikk så langt som å si at dette kommer til å endre det politiske landskapet i lang tid fremover.

Men det var ikke kun SP og MDG som hadde stor fremgang under årets lokalvalg, også venstresiden gjorde det knallgodt da stemmene var talt opp. Det var da spesielt Rødt og SV vi snakker om her, og om de to fløypartiene hadde slått seg sammen hadde de vært Norges fjerde største parti. Dette er noe mediekommentatorene også har poengtert, men som det likevel har blitt snakket mindre om enn fremgangen til de to andre partiene.

Kan også spå valgets tapere

På den andre siden av skalaen kan også slike spørreundersøkelser vise hvilke partier som kan komme til å gjøre det dårlig ved et valg. I år var det Høyre, FRP og Venstre som gjorde det svært dårlig. Alle er regjeringspartier, men selv om man må forvente noe regjeringsslitasje – var det et skuffende resultat for disse tre partiene.

Mediene hadde selvsagt sett tendenser til dette lenge, og det var jo misnøyen over FRP sin bompengepolitikk som medførte at FNB fosset fram før og under valgkampen. Dette medførte nesten regjeringskrise, fordi FRP var redde for å gjøre et historisk dårlig valg. Nå ble det et dårlig valg for FRP likevel, men ikke så dårlig som Siv Jensen hadde fryktet før sommerferien.

At noen velger å si nei til å delta i spørreundersøkelser om valg, kan i ytterste konsekvens bety at resultatene av slik undersøkelser ikke blir korrekte. Dette kan være et trussel mot demokratiet, selv om det som regel ikke får så store konsekvenser. Du burde likevel alltid vurdere å takke ja til en slik invitasjon, da det gir mediene en god pekepinn på tendensene som rører seg i samfunnet. Det kan også være en måte å gi til politikerne på, om det er noe du er misfornøyd med.

politics