Mulig terroristangrep ved Hamburg flyplass bortforklares som gasslekkasje


 

Femti mennesker er skadet etter at et mulig gassangrep fant sted på Hamburg flyplass. De behandles på byens sykehus. Så langt har ingen dødd av forgiftingen. Flyplassen måtte evakueres frem til kilden til forgiftningene ble funnet. Mange led av åndenød etter at de åndet inn det ukjente stoffet.

Myndighetene vet for lite til å komme med konkluderende uttalelser om hva det gjelder

Det er vanskelig å treffe en tydelig avgjørelse på nåværende tidspunkt, når det gjelder kilden til forgiftningene. Mye tyder på at det ikke er snakk om en konvensjonell gass, brukt for oppvarming eller byggearbeider, siden slike gasser som regel har luktstoffer tilsatt. Hemmeligholdet rundt omstendighetene tyder heller i den retning at dette var et planlagt angrep, som ingen myndigheter på dette tidspunktet ønsker å uttale seg om. Angivelig skal stoffet ha funnet veien inn i flyplassens air-condition system, men kilden er i følge brannvesenet fortsatt uklar.

Terminal en og to ble evakuert

Hundrevis av passasjerer ble raskt evakuert ut av to av flyplassens terminaler, mens mange flyvninger til flyplassen ble ledet om til andre flyplasser i regionen. Det spekuleres i om stoffet det handler om, var klorgass, en dødelig gift som det er enkelt å lage, med kjemikalier som man kan finne i de fleste husholdninger, men at dosen ikke var stor nok til å ha en dødelig effekt i et så stort område som blir betjent av luftingssystemet til en flyplassterminal.

Tysk politi og rettsvesen er overbelastet med avdekkede terroristiske lovbrudd

 

Det hører med til historien at det tyske rettsvesenet, så vel som antiterrorpolitiet, for tiden er overbelastet med saksbehandlings-mengden som fjorårets ukontrollerte masse-innvandring førte med seg.

politics